Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RASAGILIN BELUPO 1MG TBL NOB 56
0220320 27/ 877/16-C rasagilinb.pdf rasagilinb.pdf N04BD02 R
RASAGILIN BELUPO 1MG TBL NOB 60
0220321 27/ 877/16-C rasagilinb.pdf rasagilinb.pdf N04BD02 R
RASAGILIN BELUPO 1MG TBL NOB 100
0220322 27/ 877/16-C rasagilinb.pdf rasagilinb.pdf N04BD02 R
RASAGILIN BELUPO 1MG TBL NOB 28
0173909 27/ 877/16-C rasagilinb.pdf rasagilinb.pdf N04BD02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14