Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
QUETIAPIN NEURAXPHARM 100MG TBL FLM 60
0249082 68/ 088/18-C quetiapinn.pdf quetiapinn.pdf N05AH04 R
QUETIAPIN NEURAXPHARM 150MG TBL FLM 60
0249086 68/ 089/18-C quetiapinn.pdf quetiapinn.pdf N05AH04 R
QUETIAPIN NEURAXPHARM 200MG TBL FLM 60
0249090 68/ 090/18-C quetiapinn.pdf quetiapinn.pdf N05AH04 R
QUETIAPIN NEURAXPHARM 25MG TBL FLM 100
0249071 68/ 086/18-C quetiapinn.pdf quetiapinn.pdf N05AH04 R
QUETIAPIN NEURAXPHARM 300MG TBL FLM 60
0249094 68/ 091/18-C quetiapinn.pdf quetiapinn.pdf N05AH04 R
QUETIAPIN NEURAXPHARM 400MG TBL FLM 60
0249098 68/ 092/18-C quetiapinn.pdf quetiapinn.pdf N05AH04 R
QUETIAPIN NEURAXPHARM 50MG TBL FLM 60
0249078 68/ 087/18-C quetiapinn.pdf quetiapinn.pdf N05AH04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10