Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
QUESTAX PROLONG 200MG TBL PRO 60
0236860 68/ 438/18-C questaxpro.pdf questaxpro.pdf N05AH04 R
QUESTAX PROLONG 300MG TBL PRO 60
0236866 68/ 439/18-C questaxpro.pdf questaxpro.pdf N05AH04 R
QUESTAX PROLONG 400MG TBL PRO 60
0236872 68/ 440/18-C questaxpro.pdf questaxpro.pdf N05AH04 R
QUESTAX PROLONG 600MG TBL PRO 30
0247420 68/ 019/19-C questaxpro.pdf questaxpro.pdf N05AH04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10