Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PUREGON 900IU/1,08ML INJ SOL 1,08ML+9J
0028200 EU/1/96/008/041 puregon.pdf puregon.pdf G03GA06 R
PUREGON 300IU/0,36ML INJ SOL 0,36ML+6J
0027087 EU/1/96/008/038 puregon.pdf puregon.pdf G03GA06 R
PUREGON 150IU/0,18ML INJ SOL 0,18ML+3J
0028199 EU/1/96/008/040 puregon.pdf puregon.pdf G03GA06 R
PUREGON 600IU/0,72ML INJ SOL 0,72ML+6J
0027088 EU/1/96/008/039 puregon.pdf puregon.pdf G03GA06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11