Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PROQUAD INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP II
0026118 EU/1/05/323/005 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 10+10X0,5 ML ISP II
0026119 EU/1/05/323/006 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 20+20X0,5 ML ISP II
0026120 EU/1/05/323/007 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP 1J III
0026121 EU/1/05/323/008 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 10+10X0,5ML ISP10J III
0026122 EU/1/05/323/009 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP+2J III
0026123 EU/1/05/323/010 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP I
0026117 EU/1/05/323/003 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 20+20X0,5ML ISP20J III
0029725 EU/1/05/323/012 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 20+20X0,5ML ISP40J III
0029726 EU/1/05/323/013 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 1+1X0,5ML
0026114 EU/1/05/323/001 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 10+10X0,5ML
0026115 EU/1/05/323/002 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 10+10X0,5ML ISP I
0026116 EU/1/05/323/004 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R
PROQUAD INJ PSU LQF 10+10X0,5ML ISP20J III
0026124 EU/1/05/323/011 proquad.pdf proquad.pdf J07BD54 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11