Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRIORIX AMPULE INJ PSO LQF 100+100AMP
0198190 59/ 739/99-B/C priorixamp.pdf priorixamp.pdf J07BD52 R
PRIORIX AMPULE INJ PSO LQF 10+10AMP
0198191 59/ 739/99-B/C priorixamp.pdf priorixamp.pdf J07BD52 R
PRIORIX AMPULE INJ PSO LQF 20+20AMP
0214986 59/ 739/99-B/C priorixamp.pdf priorixamp.pdf J07BD52 R
PRIORIX AMPULE INJ PSO LQF 40+40AMP
0214987 59/ 739/99-B/C priorixamp.pdf priorixamp.pdf J07BD52 R
PRIORIX AMPULE INJ PSO LQF 1+1AMP
0198188 59/ 739/99-B/C priorixamp.pdf priorixamp.pdf J07BD52 R
PRIORIX AMPULE INJ PSO LQF 25+25AMP
0198189 59/ 739/99-B/C priorixamp.pdf priorixamp.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 10+10STŘ
0198187 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 100+100STŘ
0198186 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 25+25STŘ
0198185 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ
0198184 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 100+100STŘ+200J
0057524 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 10+10STŘ+20J
0057522 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 25+25STŘ+50J
0057523 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2J
0057521 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 40+40STŘ
0214985 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 40+40STŘ+40J
0214984 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 20+20STŘ+20J
0214983 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 20+20STŘ
0214982 59/ 739/99-A/C priorixinj.pdf priorixinj.pdf J07BD52 R
PRIORIX-TETRA INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 1+1X0,5ML ISP
0118611 59/ 499/07-C priorixtet.pdf priorixtet.pdf J07BD54 R
PRIORIX-TETRA INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 10+10X0,5ML ISP
0118612 59/ 499/07-C priorixtet.pdf priorixtet.pdf J07BD54 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09