Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREVYMIS 480MG INF CNC SOL 1X24ML
0222687 EU/1/17/1245/004 prevymis.pdf prevymis.pdf J05AX18 R
PREVYMIS 240MG INF CNC SOL 1X12ML
0222686 EU/1/17/1245/003 prevymis.pdf prevymis.pdf J05AX18 R
PREVYMIS 480MG TBL FLM 28X1
0222685 EU/1/17/1245/002 prevymis.pdf prevymis.pdf J05AX18 R
PREVYMIS 240MG TBL FLM 28X1
0222684 EU/1/17/1245/001 prevymis.pdf prevymis.pdf J05AX18 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11