Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML
0149867 EU/1/09/590/001 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 25X0,5ML
0194313 EU/1/09/590/010 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 10X0,5ML
0194312 EU/1/09/590/009 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 5X0,5ML
0194311 EU/1/09/590/008 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS CVD 1X2ML(4DÁV)
0209315 EU/1/09/590/012 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS CVD 5X2ML(20DÁV)
0209316 EU/1/09/590/013 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS CVD 10X2ML(40DÁV)
0209317 EU/1/09/590/014 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS CVD 25X2ML(100DÁV)
0209318 EU/1/09/590/015 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS CVD 50X2ML(200DÁV)
0209319 EU/1/09/590/016 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 50X0,5ML
0194314 EU/1/09/590/011 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML+1SJ
0149868 EU/1/09/590/002 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 10X0,5ML+10SJ
0149869 EU/1/09/590/004 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 10X0,5ML
0149870 EU/1/09/590/003 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 50(5X10)X0,5ML
0149871 EU/1/09/590/005 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 50(5X10)X0,5ML+50SJ
0149872 EU/1/09/590/006 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R
PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML
0194310 EU/1/09/590/007 prevenar13.pdf prevenar13.pdf J07AL02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09