Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PENTASA 1G SUP 28
0083135 29/ 009/95-C pentasa.pdf pentasa.pdf A07EC02 R
PENTASA 1G SUP 112
0083676 29/ 009/95-C pentasa.pdf pentasa.pdf A07EC02 R
PENTASA 1G RCT SUS 7X100ML
0017998 29/ 183/00-C pentasa.pdf pentasa.pdf A07EC02 R
PENTASA PROLONG 500MG TBL PRO 100
0247412 29/ 014/95-C pentasapro.pdf pentasapro.pdf A07EC02 R
PENTASA PROLONG 1G TBL PRO 60
0247411 29/ 011/11-C pentasapro.pdf pentasapro.pdf A07EC02 R
PENTASA SACHET 2G GRA PRO 10
0119540 29/ 669/07-C pentasasac.pdf pentasasac.pdf A07EC02 R
PENTASA SACHET 2G GRA PRO 60
0119539 29/ 669/07-C pentasasac.pdf pentasasac.pdf A07EC02 R
PENTASA SACHET 4G GRA PRO SCC 20
0213249 29/ 109/16-C pentasasac.pdf pentasasac.pdf A07EC02 R
PENTASA SACHET 4G GRA PRO SCC 100
0213252 29/ 109/16-C pentasasac.pdf pentasasac.pdf A07EC02 R
PENTASA SACHET 4G GRA PRO SCC 50
0213251 29/ 109/16-C pentasasac.pdf pentasasac.pdf A07EC02 R
PENTASA SACHET 4G GRA PRO SCC 30
0213250 29/ 109/16-C pentasasac.pdf pentasasac.pdf A07EC02 R
PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 1 G 1G TBL PRO 60
0157787 29/ 011/11-C     A07EC02 B
PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500 MG 500MG TBL PRO 100
0086616 29/ 014/95-C     A07EC02 B
PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500 MG 500MG TBL PRO 10
0176343 29/ 014/95-C     A07EC02 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09