Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 100
0151106 30/ 543/05-C paroxetinp.pdf paroxetinp.pdf N06AB05 R
PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 60
0151000 30/ 543/05-C paroxetinp.pdf paroxetinp.pdf N06AB05 R
PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 30
0150999 30/ 543/05-C paroxetinp.pdf paroxetinp.pdf N06AB05 R
PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 20
0150998 30/ 543/05-C paroxetinp.pdf paroxetinp.pdf N06AB05 R
PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 100
0150997 30/ 543/05-C paroxetinp.pdf paroxetinp.pdf N06AB05 R
PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 60
0150996 30/ 543/05-C paroxetinp.pdf paroxetinp.pdf N06AB05 R
PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 20
0150994 30/ 543/05-C paroxetinp.pdf paroxetinp.pdf N06AB05 R
PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 30
0150995 30/ 543/05-C paroxetinp.pdf paroxetinp.pdf N06AB05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09