Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 28
0151287 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 250
0151309 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 100
0151308 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 30
0151307 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 100
0151306 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 98
0151305 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 60
0151304 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 56
0151303 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 30
0151302 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 28
0151301 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 20
0151300 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 15
0151299 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 14
0151298 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 7
0151297 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 10X14 H
0151296 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 250
0151295 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 100
0151294 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 30
0151293 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 100
0151292 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 7
0151283 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09