Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OXYTOCIN AVMC 5IU/ML INF CNC SOL 5X1ML
0219427 56/ 184/17-C oxytocinav.pdf oxytocinav.pdf H01BB02 R
OXYTOCIN AVMC 10IU/ML INF CNC SOL 5X1ML
0219429 56/ 185/17-C oxytocinav.pdf oxytocinav.pdf H01BB02 R
OXYTOCIN AVMC 10IU/ML INF CNC SOL 10X1ML
0219430 56/ 185/17-C oxytocinav.pdf oxytocinav.pdf H01BB02 R
OXYTOCIN AVMC 5IU/ML INF CNC SOL 10X1ML
0219428 56/ 184/17-C oxytocinav.pdf oxytocinav.pdf H01BB02 R
OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 5IU INJ SOL 5X1ML
0000544 56/ 483/69-B/C oxytocinfe.pdf oxytocinfe.pdf H01BB02 R
OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 2IU INJ SOL 5X2ML
0000543 56/ 483/69-A/C oxytocinfe.pdf oxytocinfe.pdf H01BB02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09