Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ORGAMETRIL 5MG TBL NOB 30
0229339 56/ 112/70-C     G03DC03 B
ORGAMETRIL 5MG TBL NOB 300
0229340 56/ 112/70-C     G03DC03 B
ORGAMETRIL 5MG TBL NOB 30
0258540 56/ 112/70-C orgametril.pdf orgametril.pdf G03DC03 R
ORGAMETRIL 5MG TBL NOB 300
0258541 56/ 112/70-C orgametril.pdf orgametril.pdf G03DC03 R
ORGAMETRIL 5MG TBL NOB 30
0041322 56/ 112/70-C     G03DC03 B
ORGAMETRIL 5MG TBL NOB 300
0031314 56/ 112/70-C     G03DC03 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11