Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOCDURNA 25MCG POR LYO 30X1
0115844 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 100X1
0172391 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 30X1
0115845 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 90X1
0172390 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 10X1
0172389 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 10X1
0172388 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 90X1
0172387 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 100X1
0172386 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 9. prosinec 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09