ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOCDURNA 25MCG POR LYO 30X1
0115844 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 30X1
0115845 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 100X1
0172386 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 90X1
0172387 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 10X1
0172388 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 10X1
0172389 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 100X1
0172391 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 90X1
0172390 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2022 v 00:08