Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 1X21
0258798 17/ 875/92-C mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 6X21
0258799 17/ 875/92-C mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0258800 17/ 875/92-C mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0132564 17/ 875/92-C/PI/002/11 mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0132742 17/ 875/92-C/PI/002/13 mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0144051 17/ 875/92-C/PI/001/08 mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0221139 17/ 875/92-C/PI/038/19 mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0195676 17/ 875/92-C/PI/001/13 mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 1X21
0225851 17/ 875/92-C     G03AA09 B
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 6X21
0225852 17/ 875/92-C     G03AA09 B
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0225853 17/ 875/92-C     G03AA09 B
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0221108 17/ 875/92-C/PI/011/19 mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R
MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21
0132940 17/ 875/92-C/PI/001/16 mercilon.pdf mercilon.pdf G03AA09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11