Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONO MACK DEPOT 100MG TBL PRO 50
0164340 83/ 035/88-S/C monomackde.pdf monomackde.pdf C01DA14 R
MONO MACK DEPOT 100MG TBL PRO 10
0164341 83/ 035/88-S/C monomackde.pdf monomackde.pdf C01DA14 R
MONO MACK DEPOT 100MG TBL PRO 28
0164344 83/ 035/88-S/C monomackde.pdf monomackde.pdf C01DA14 R
MONO MACK DEPOT 100MG TBL PRO 14
0164343 83/ 035/88-S/C monomackde.pdf monomackde.pdf C01DA14 R
MONO MACK DEPOT 100MG TBL PRO 20
0164342 83/ 035/88-S/C monomackde.pdf monomackde.pdf C01DA14 R
MONO MACK DEPOT 100MG TBL PRO 28
0221159 83/ 035/88-S/C/PI/054/19 monomackde.pdf monomackde.pdf C01DA14 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10