Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
M-M-RVAXPRO INJ PSU LQF 10+10X0,5ML
0026140 EU/1/06/337/002 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 10+10X0,5ML ISP II
0026143 EU/1/06/337/006 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 1+1X(0,5ML+2J)ISPIII
0026151 EU/1/06/337/011 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 20+20X0,5ML ISP II
0026145 EU/1/06/337/007 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 1+1X(0,5ML+1J) ISP III
0026146 EU/1/06/337/008 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 10+10X(0,5ML+J)ISP III
0026147 EU/1/06/337/009 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 20+20X(0,5ML+J)ISP III
0026148 EU/1/06/337/010 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 20+20X(0,5ML+2J)ISPIII
0026149 EU/1/06/337/013 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 10+10X(0,5ML+2J)ISPIII
0026150 EU/1/06/337/012 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PSU LQF 1+1X0,5ML
0026139 EU/1/06/337/001 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PSU LQF 5+5X0,5ML
0238954 EU/1/06/337/014 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R
M-M-RVAXPRO INJ PLQ SUS ISP 1+1X0,5ML ISP II
0026144 EU/1/06/337/005 mmrvaxpro.pdf mmrvaxpro.pdf J07BD52 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11