Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LIXIANA 30MG TBL FLM 100X1
0210621 EU/1/15/993/015 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 30MG TBL FLM 50X1
0210620 EU/1/15/993/014 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 14
0210623 EU/1/15/993/017 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 28
0210624 EU/1/15/993/018 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 30
0210625 EU/1/15/993/019 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 56
0210626 EU/1/15/993/020 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 60
0210627 EU/1/15/993/021 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 84
0210628 EU/1/15/993/022 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 90
0210629 EU/1/15/993/023 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 98
0210630 EU/1/15/993/024 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 100
0210631 EU/1/15/993/025 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 10X1
0210632 EU/1/15/993/026 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 50X1
0210633 EU/1/15/993/027 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 100X1
0210634 EU/1/15/993/028 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 10
0210622 EU/1/15/993/003 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 30MG TBL FLM 10X1
0210619 EU/1/15/993/013 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 30MG TBL FLM 100
0210618 EU/1/15/993/012 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 15MG TBL FLM 10
0210607 EU/1/15/993/001 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 15MG TBL FLM 10X1
0210608 EU/1/15/993/016 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 30MG TBL FLM 10
0210609 EU/1/15/993/002 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11