Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LERIVON 60 MG 60MG TBL FLM 30
0085811 30/ 150/80-C/C     N06AX03 B
LERIVON 30 MG 30MG TBL FLM 20
0224796 30/ 150/80-B/C     N06AX03 B
LERIVON 10 MG 10MG TBL FLM 30 I
0085809 30/ 150/80-A/C     N06AX03 B
LERIVON 30 MG 30MG TBL FLM 20X1
0085810 30/ 150/80-B/C     N06AX03 B
LERIVON 10 MG 10MG TBL FLM 30 II
0224795 30/ 150/80-A/C     N06AX03 B
LERIVON 60MG TBL FLM 30
0225403 30/ 150/80-C/C lerivon.pdf lerivon.pdf N06AX03 R
LERIVON 30MG TBL FLM 20
0225402 30/ 150/80-B/C lerivon.pdf lerivon.pdf N06AX03 R
LERIVON 30MG TBL FLM 20X1
0225401 30/ 150/80-B/C lerivon.pdf lerivon.pdf N06AX03 R
LERIVON 10MG TBL FLM 30 II
0225400 30/ 150/80-A/C lerivon.pdf lerivon.pdf N06AX03 R
LERIVON 10MG TBL FLM 30 I
0225399 30/ 150/80-A/C lerivon.pdf lerivon.pdf N06AX03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14