Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 56
0500140 EU/1/08/455/010 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 180
0194885 EU/1/08/455/022 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 60
0194884 EU/1/08/455/021 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 180
0194883 EU/1/08/455/020 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 60
0194882 EU/1/08/455/019 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 168(2X84)
0194599 EU/1/08/455/018 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 168(2X84)
0194598 EU/1/08/455/017 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)
0500551 EU/1/08/455/016 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 196(2X98)
0500550 EU/1/08/455/015 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 50X1
0500144 EU/1/08/455/014 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 196
0500143 EU/1/08/455/013 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 168
0500142 EU/1/08/455/012 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 112
0500141 EU/1/08/455/011 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 28
0500139 EU/1/08/455/009 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 14
0500138 EU/1/08/455/008 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 50X1
0500137 EU/1/08/455/007 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 196
0500136 EU/1/08/455/006 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 168
0500135 EU/1/08/455/005 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 112
0500134 EU/1/08/455/004 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R
JANUMET 50MG/850MG TBL FLM 56
0500133 EU/1/08/455/003 janumet.pdf janumet.pdf A10BD07 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11