Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 33
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INTRONA 3MIU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML
0025757 EU/1/99/127/011 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 3MIU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML+STŘ+1J I
0025758 EU/1/99/127/012 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 1X3ML
0025769 EU/1/99/127/023 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 1X3ML+6STŘ+6J I
0025770 EU/1/99/127/024 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 2X3ML
0025771 EU/1/99/127/025 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 12X3ML
0025772 EU/1/99/127/026 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML
0025773 EU/1/99/127/027 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 1X2,5ML+6STŘ+6J I
0025774 EU/1/99/127/028 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 2X2,5ML
0025775 EU/1/99/127/029 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 12X2,5ML
0025776 EU/1/99/127/030 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 2X3ML+12STŘ+12J I
0025787 EU/1/99/127/041 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 18MIU/3ML INJ/INF SOL 12X3ML+72STŘ+72J I
0025788 EU/1/99/127/042 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 2X2,5ML+12STŘ+12J I
0025789 EU/1/99/127/043 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 25MIU/2,5ML INJ/INF SOL 12X2,5ML+72STŘ+72J I
0025790 EU/1/99/127/044 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 3MIU/0,5ML INJ/INF SOL 6X0,5ML+6STŘ+6J I
0025759 EU/1/99/127/013 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 3MIU/0,5ML INJ/INF SOL 12X0,5ML+12STŘ+12J I
0025760 EU/1/99/127/014 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 5MIU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML
0025761 EU/1/99/127/015 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 5MIU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML+STŘ+1J I
0025762 EU/1/99/127/016 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 5MIU/0,5ML INJ/INF SOL 6X0,5ML+6STŘ+6J I
0025763 EU/1/99/127/017 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R
INTRONA 5MIU/0,5ML INJ/INF SOL 12X0,5ML+12STŘ+12J I
0025764 EU/1/99/127/018 introna.pdf introna.pdf L03AB05 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11