Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 68
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 100
0233427 31/ 287/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 84
0233428 31/ 287/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 98
0233429 31/ 287/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 100
0233430 31/ 287/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 300
0233431 31/ 287/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 30X1
0233432 31/ 287/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 50X1
0233433 31/ 287/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 100X1
0233434 31/ 287/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09