Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 68
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 50X1
0202413 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 100X1
0202414 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 300X1
0202415 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 84
0202416 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 98
0202417 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 100
0202418 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 300
0202419 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 30X1
0202420 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 50X1
0202421 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 100X1
0202422 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 300X1
0202423 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 7
0202424 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 10
0202425 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 14
0202426 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 28
0202427 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 30
0202428 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 50
0202429 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 56
0202430 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 90
0202431 31/ 287/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/20MG TBL NOB 100
0202432 31/ 287/06-C     C10BA02 B

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09