Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 68
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 28
0254547 31/ 286/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 30
0254548 31/ 286/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 50
0254549 31/ 286/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 56
0254550 31/ 286/06-C inegy.pdf inegy.pdf C10BA02 R
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 100
0233405 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 7
0233406 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 10
0233407 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 14
0233408 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 28
0233409 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 30
0233410 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 50
0233411 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 56
0233412 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 98
0233413 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 100
0233414 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 300
0233415 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 30X1
0233416 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 50X1
0233417 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 100X1
0233418 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 300X1
0233419 31/ 286/06-C     C10BA02 B
INEGY 10MG/10MG TBL NOB 84
0233420 31/ 286/06-C     C10BA02 B

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11