Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INDIVINA 2MG/5MG TBL NOB 1X28
0013506 56/ 492/00-C indivina.pdf indivina.pdf G03FA12 R
INDIVINA 1MG/2,5MG TBL NOB 1X28
0013510 56/ 489/00-C indivina.pdf indivina.pdf G03FA12 R
INDIVINA 2MG/5MG TBL NOB 3X28
0013507 56/ 492/00-C indivina.pdf indivina.pdf G03FA12 R
INDIVINA 1MG/5MG TBL NOB 1X28
0013508 56/ 490/00-C indivina.pdf indivina.pdf G03FA12 R
INDIVINA 1MG/5MG TBL NOB 3X28
0013509 56/ 490/00-C indivina.pdf indivina.pdf G03FA12 R
INDIVINA 1MG/2,5MG TBL NOB 3X28
0013511 56/ 489/00-C indivina.pdf indivina.pdf G03FA12 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11