Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 31
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 14 I
0169046 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 28 I
0169047 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 30 I
0169048 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 49 I
0169049 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 50 I
0169050 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 98 I
0169051 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 100 I
0169052 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 300 I
0169053 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 10
0169054 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 30
0169055 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 7 II
0169056 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 14 II
0169057 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 28 II
0169058 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 30 II
0169059 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 49 II
0169060 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 50 II
0169061 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 98 II
0169062 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 100 II
0169063 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 300 II
0169064 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 10 I
0169065 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09