Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HEXACIMA INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0194192 EU/1/13/828/007 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0194189 EU/1/13/828/004 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 1X0,5ML
0194187 EU/1/13/828/002 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 10X0,5ML
0194188 EU/1/13/828/003 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0194191 EU/1/13/828/006 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0194190 EU/1/13/828/005 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R
HEXACIMA INJ SUS 10X0,5ML
0194186 EU/1/13/828/001 hexacima.pdf hexacima.pdf J07CA09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09