Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 23
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 20X(0,5ML+2SJ)
0500743 EU/1/01/183/030 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS 10X0,5ML
0026865 EU/1/01/183/018 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS ISP 20X(1ML+2SJ)
0500745 EU/1/01/183/032 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 20X0,5ML
0027842 EU/1/01/183/020 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 50X0,5ML
0027843 EU/1/01/183/021 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 1X0,5ML+1SJ
0027844 EU/1/01/183/022 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 10X(0,5ML+1SJ)
0027845 EU/1/01/183/023 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 1X(0,5ML+2SJ)
0027846 EU/1/01/183/024 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 10X(0,5ML+2SJ)
0027847 EU/1/01/183/025 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS ISP 10X(1ML+2SJ)
0027848 EU/1/01/183/029 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS ISP 1X(1ML+2SJ)
0027849 EU/1/01/183/028 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS ISP 1X(1ML+1SJ)
0027850 EU/1/01/183/026 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS ISP 10X(1ML+1SJ)
0027851 EU/1/01/183/027 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS 1X0,5ML+STŘ+1J
0028436 EU/1/01/183/019 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS 1X0,5ML
0025534 EU/1/01/183/001 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 1X0,5ML
0025537 EU/1/01/183/004 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 5MCG INJ SUS ISP 10X0,5ML
0025538 EU/1/01/183/005 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS 1X1ML
0025540 EU/1/01/183/007 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS 10X1ML
0025541 EU/1/01/183/008 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R
HBVAXPRO 10MCG INJ SUS ISP 1X1ML
0025544 EU/1/01/183/011 hbvaxpro.pdf hbvaxpro.pdf J07BC01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11