Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GARDASIL 9 INJ SUS 1X0,5ML+2J
0210636 EU/1/15/1007/002 gardasil9.pdf gardasil9.pdf J07BM03 R
GARDASIL 9 INJ SUS 10X0,5ML+20J
0210637 EU/1/15/1007/003 gardasil9.pdf gardasil9.pdf J07BM03 R
GARDASIL 9 INJ SUS 10X0,5ML
0238503 EU/1/15/1007/004 gardasil9.pdf gardasil9.pdf J07BM03 R
GARDASIL 9 INJ SUS 1X0,5ML
0210635 EU/1/15/1007/001 gardasil9.pdf gardasil9.pdf J07BM03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09