ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FOSAVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 12
0029955 EU/1/05/310/008 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 2
0025413 EU/1/05/310/001 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 12
0025416 EU/1/05/310/004 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 2
0029953 EU/1/05/310/006 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 4
0029954 EU/1/05/310/007 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 4
0025414 EU/1/05/310/002 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 6
0025415 EU/1/05/310/003 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 12
0231738 EU/1/05/310/008
/PD/002/18
fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 12
0231737 EU/1/05/310/004
/PD/001/18
fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2023 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2023 v 01:10