Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 2
0025413 EU/1/05/310/001 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 12
0029955 EU/1/05/310/008 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 4
0029954 EU/1/05/310/007 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 2
0029953 EU/1/05/310/006 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 4
0025414 EU/1/05/310/002 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 6
0025415 EU/1/05/310/003 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 12
0231737 EU/1/05/310/004
/PD/001/18
fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 12
0231738 EU/1/05/310/008
/PD/002/18
fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R
FOSAVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 12
0025416 EU/1/05/310/004 fosavance.pdf fosavance.pdf M05BB03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11