Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FORMOTEROL EASYHALER 12MCG/DÁV INH PLV 120
0076334 14/ 344/05-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL EASYHALER 12MCG/DÁV INH PLV 120+POUZDRO
0076495 14/ 344/05-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL EASYHALER 12MCG/DÁV INH PLV 2X120
0076428 14/ 344/05-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11