Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FIRMAGON 80MG INJ PSO LQF 3+3X4,2ML ISP+3AD+3J
0167817 EU/1/08/504/003 firmagon.pdf firmagon.pdf L02BX02 R
FIRMAGON 80MG INJ PSO LQF 1+1X4,2ML ISP+AD+J
0500646 EU/1/08/504/001 firmagon.pdf firmagon.pdf L02BX02 R
FIRMAGON 120MG INJ PSO LQF 2+2X3ML ISP+2AD+2J
0500647 EU/1/08/504/002 firmagon.pdf firmagon.pdf L02BX02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09