Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 1X0,5ML
0218852 59/ 010/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 100X0,5ML+100J
0215959 59/ 010/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 20X0,5ML
0218854 59/ 010/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 100X0,5ML
0218855 59/ 010/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,25ML INJ SUS ISP 1X0,25ML
0218856 59/ 009/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R
FSME-IMMUN 0,25ML INJ SUS ISP 10X0,25ML
0218857 59/ 009/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R
FSME-IMMUN 0,25ML INJ SUS ISP 20X0,25ML
0218858 59/ 009/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,25ML INJ SUS ISP 100X0,25ML
0218859 59/ 009/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,25ML INJ SUS ISP 1X0,25ML+J
0215948 59/ 009/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R
FSME-IMMUN 0,25ML INJ SUS ISP 10X0,25ML+10J
0215949 59/ 009/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R
FSME-IMMUN 0,25ML INJ SUS ISP 20X0,25ML+20J
0215950 59/ 009/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,25ML INJ SUS ISP 100X0,25ML+100J
0215951 59/ 009/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 1X0,5ML+J
0215956 59/ 010/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0215957 59/ 010/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J
0215958 59/ 010/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 10X0,5ML
0218853 59/ 010/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09