Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ESMERON 10MG/ML INJ/INF SOL 4X25ML
0226687 63/ 773/99-C esmeron.pdf esmeron.pdf M03AC09 R
ESMERON 10MG/ML INJ/INF SOL 10X5ML
0226690 63/ 773/99-C esmeron.pdf esmeron.pdf M03AC09 R
ESMERON 10MG/ML INJ/INF SOL 10X5ML
0226689 63/ 773/99-C esmeron.pdf esmeron.pdf M03AC09 R
ESMERON 10MG/ML INJ/INF SOL 10X10ML
0226688 63/ 773/99-C esmeron.pdf esmeron.pdf M03AC09 R
ESMERON 10MG/ML INJ/INF SOL 10X10ML
0226686 63/ 773/99-C esmeron.pdf esmeron.pdf M03AC09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11