Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 20
0197405 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 28
0197406 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 30
0197407 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 50
0197408 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 56
0197409 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 60
0197410 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 98
0197411 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 100
0197412 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 7
0197401 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 10
0197402 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 14
0197403 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM +PHARMA 10MG TBL FLM 15
0197404 30/ 462/13-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09