Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 180
0194859 EU/1/08/457/022 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 168(2X84)
0194573 EU/1/08/457/017 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 168(2X84)
0194574 EU/1/08/457/018 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 60
0194856 EU/1/08/457/019 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 180
0194857 EU/1/08/457/020 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 60
0194858 EU/1/08/457/021 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)
0500650 EU/1/08/457/016 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 14
0500159 EU/1/08/457/001 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 28
0500160 EU/1/08/457/002 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 56
0500161 EU/1/08/457/003 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 112
0500162 EU/1/08/457/004 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 168
0500163 EU/1/08/457/005 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 196
0500164 EU/1/08/457/006 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/850MG TBL FLM 50X1
0500165 EU/1/08/457/007 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 14
0500166 EU/1/08/457/008 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 28
0500167 EU/1/08/457/009 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 56
0500168 EU/1/08/457/010 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 112
0500169 EU/1/08/457/011 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 168
0500170 EU/1/08/457/012 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R
EFFICIB 50MG/1000MG TBL FLM 196
0500171 EU/1/08/457/013 efficib.pdf efficib.pdf A10BD07 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11