Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 84
0212613 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 20
0185944 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 56
0212611 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 30
0212610 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 28
0212609 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 14
0212608 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 10
0212607 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 7
0212606 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 56
0212621 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 60
0212622 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 84
0212623 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 98
0212624 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 100
0212625 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 98
0212614 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 30
0212620 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 28
0212619 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 14
0212618 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 10
0212617 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 30MG CPS ETD 7
0212616 30/ 471/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R
DULOXETIN +PHARMA 60MG CPS ETD 100
0212615 30/ 472/15-C duloxetinp.pdf duloxetinp.pdf N06AX21 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09