Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 2 II
0192396 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 3 II
0192397 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 20 I
0178658 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 15 I
0178657 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 14 I
0178656 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 10 I
0178655 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 7 I
0178654 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 5 I
0178653 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 3 I
0178652 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 2 I
0178651 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 1 I
0178650 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 100 I
0178663 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 90 I
0178662 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 50 I
0178661 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 30 I
0178660 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 21 I
0178659 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 1 II
0192409 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 100 II
0192408 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 90 II
0192407 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 50 II
0192406 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09