Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DAURISMO 25MG TBL FLM 60
0249651 EU/1/20/1451/001 daurismo.pdf daurismo.pdf L01XJ03 R
DAURISMO 100MG TBL FLM 30
0249654 EU/1/20/1451/004 daurismo.pdf daurismo.pdf L01XJ03 R
DAURISMO 100MG TBL FLM 30
0249653 EU/1/20/1451/003 daurismo.pdf daurismo.pdf L01XJ03 R
DAURISMO 25MG TBL FLM 60
0249652 EU/1/20/1451/002 daurismo.pdf daurismo.pdf L01XJ03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14