Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CUBICIN 350MG INJ/INF PLV SOL 5
0193485 EU/1/05/328/003 cubicin.pdf cubicin.pdf J01XX09 R
CUBICIN 500MG INJ/INF PLV SOL 5
0193486 EU/1/05/328/004 cubicin.pdf cubicin.pdf J01XX09 R
CUBICIN 350MG INJ/INF PLV SOL 1
0026070 EU/1/05/328/001 cubicin.pdf cubicin.pdf J01XX09 R
CUBICIN 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0026071 EU/1/05/328/002 cubicin.pdf cubicin.pdf J01XX09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11