ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 50 I
0218170 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 20 I
0218177 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 40MG TBL PRO 50 II
0218182 83/ 135/84-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 40MG TBL PRO 50 I
0218181 83/ 135/84-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 20 II
0218180 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 100 II
0218179 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 20 I
0218169 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 50 II
0218178 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 30 I
0218171 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 20 II
0218172 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 50 II
0218173 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 30 II
0218174 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 50 I
0218175 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 100 I
0218176 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2023 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2023 v 01:10