Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 21
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BOOSTRIX INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0120102 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0218403 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 25X0,5ML+50J
0218406 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 20X0,5ML+40J
0218405 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0218404 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0120103 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J
0120104 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 25X0,5ML+25J
0120105 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 50X0,5ML+50J
0120106 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 25X0,5ML
0120161 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 50X0,5ML
0120162 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 1X0,5ML
0120158 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 10X0,5ML
0120159 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 20X0,5ML
0120160 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX INJ SUS ISP 50X0,5ML+100J
0218407 59/ 495/07-C boostrix.pdf boostrix.pdf J07AJ52 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0218408 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0218409 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0120112 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML
0120164 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R
BOOSTRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML
0120163 59/ 497/07-C boostrixpo.pdf boostrixpo.pdf J07CA02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10