Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 90
0176421 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 30
0176420 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 280
0176419 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 84
0176418 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 200
0176417 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 140
0176416 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 100
0176415 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 98
0176414 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 50
0176411 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 40
0176410 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 80
0176413 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 56
0176412 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 28
0176409 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 20
0176408 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 14
0176407 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 10
0176406 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 7
0176405 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 5
0176404 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09