Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BEXSERO INJ SUS 1X0,5ML+J
0193805 EU/1/12/812/001 bexsero.pdf bexsero.pdf J07AH09 R
BEXSERO INJ SUS 10X0,5ML
0193808 EU/1/12/812/004 bexsero.pdf bexsero.pdf J07AH09 R
BEXSERO INJ SUS 10X0,5ML+J
0193807 EU/1/12/812/003 bexsero.pdf bexsero.pdf J07AH09 R
BEXSERO INJ SUS 1X0,5ML
0193806 EU/1/12/812/002 bexsero.pdf bexsero.pdf J07AH09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12