Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BUCCOLAM 2,5MG ORM SOL 4X0,5ML
0168502 EU/1/11/709/001 buccolam.pdf buccolam.pdf N05CD08 R
BUCCOLAM 10MG ORM SOL 4X2ML
0168505 EU/1/11/709/004 buccolam.pdf buccolam.pdf N05CD08 R
BUCCOLAM 7,5MG ORM SOL 4X1,5ML
0168504 EU/1/11/709/003 buccolam.pdf buccolam.pdf N05CD08 R
BUCCOLAM 5MG ORM SOL 4X1ML
0168503 EU/1/11/709/002 buccolam.pdf buccolam.pdf N05CD08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10