Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 42
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 4
0157806 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 40MG TBL FLM 500
0157859 31/ 111/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 10
0157808 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 14
0157809 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 20
0157810 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 28
0157811 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 30
0157812 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 50
0157813 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 56
0157814 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 84
0157815 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 98
0157816 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 100
0157817 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 10X20
0157818 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 500
0157819 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 4
0157826 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 7
0157827 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 10
0157828 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 14
0157829 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 20
0157830 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 28
0157831 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09