Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 42
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 100
0157817 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 98
0157816 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 500
0157819 31/ 109/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 4
0157826 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 7
0157827 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 10
0157828 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 14
0157829 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 20
0157830 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 28
0157831 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 30
0157832 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 50
0157833 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 56
0157834 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 84
0157835 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 98
0157836 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 100
0157837 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 10X20
0157838 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 500
0157839 31/ 110/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 40MG TBL FLM 4
0157846 31/ 111/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 40MG TBL FLM 7
0157847 31/ 111/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R
ATORVASTATIN +PHARMA 40MG TBL FLM 10
0157848 31/ 111/10-C atorvastat.pdf atorvastat.pdf C10AA05 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09