Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADACEL INJ SUS ISP 1X0,5ML
0211810 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 10X0,5ML
0211811 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0211815 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0211814 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0211813 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0211812 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML+20PJ
0244247 59/ 265/19-C     J07CA02 B
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+10SJ
0244243 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1PJ
0244245 59/ 265/19-C     J07CA02 B
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+20SJ
0244244 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML
0244238 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+2SJ
0244242 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML
0244239 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML
0244240 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1SJ
0244241 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+10PJ
0244246 59/ 265/19-C     J07CA02 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09