Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NASONEX 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 60DÁV
0192520 69/ 088/99-C nasonex.pdf nasonex.pdf R01AD09 R
NASONEX 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 2X140DÁV
0200152 69/ 088/99-C nasonex.pdf nasonex.pdf R01AD09 R
NASONEX 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 3X140DÁV
0192522 69/ 088/99-C nasonex.pdf nasonex.pdf R01AD09 R
NASONEX 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 140DÁV
0192521 69/ 088/99-C nasonex.pdf nasonex.pdf R01AD09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14