Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0158993 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0159011 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 28
0229607 58/ 967/16-C     C09DA06 B
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 16MG/12,5MG TBL NOB 28
0232308 58/ 966/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CARZAP HCT 16MG/12,5MG TBL NOB 90
0171575 58/ 772/11-C carzaphct.pdf carzaphct.pdf C09DA06 R
CARZAP HCT 32MG/12,5MG TBL NOB 28
0183377 58/ 084/13-C carzaphct.pdf carzaphct.pdf C09DA06 R
CARZAP HCT 16MG/12,5MG TBL NOB 28
0171571 58/ 772/11-C carzaphct.pdf carzaphct.pdf C09DA06 R
CARZAP HCT 8MG/12,5MG TBL NOB 28
0171563 58/ 771/11-C carzaphct.pdf carzaphct.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 100
0140347 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09